Usluge Sve što pruža naša ordinacija
Oralna hirurgija

Galerija usluge

Oralna hirurgija i implantologija

Komplikovano i hirurško vađenje zuba
Vađenje impaktiranog očnjaka
Vađenje impaktiranog umnjaka
Apikotomija (resekcija zuba)
Frenektomija
Nivelacija alveolarnog grebena
Produbljivanje forniksa
Cirkumcizija
Hirurško zatvaranje sinusa
Hemisekcija